Δελτία Τύπου

Επικίνδυνη αποδοχή τετελεσμένων στον ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα

Οι παράνομες ενέργειες της Eldorado Gold, που δραστηριοποιείται στην Β.Α. Χαλκιδική, συνεχίζονται προκαλώντας καθημερινά μη αναστρέψιμη ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα, ενώ εν δυνάμει εγκυμονούν μέγιστο κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων της περιοχής.

Υποβλήθηκε, στις 16 Αυγούστου, καταγγελία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, την Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ, την Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών ΥΠΕΝ Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος, την Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.” και το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη δράση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.», θυγατρική της, καναδικών συμφερόντων, εταιρίας Eldorado Gold SA.

Στην καταγγελία περιγράφονται οι κατασκευαστικές αλλαγές και η δημιουργία τετελεσμένων από μεριά της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., ενώ ζητείται από τη Διοίκηση να τερματίσει τις αυθαιρεσίες της εταιρίας και να αναλάβει τις ευθύνες της για προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πολιτών.

Συγκεκριμένα καταγγέλλονται:
α) η μονομερής αλλαγή σχεδιασμού και υλοποίησης της κατασκευής του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα της περιοχής Μαντέμ Λάκκος Χαλκιδικής, ήδη από το 2013, με αποκλειστική ευθύνη της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ κατά παράβαση των αντίστοιχων περιβαλλοντικών όρων της ΑΕΠΟ,
β) η απόθεση επικίνδυνων εξορυκτικών αποβλήτων στον υπό κατασκευή Χώρο Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων στη θέση Κοκκινόλακκα (ΧΥΤΕΑ ΚΟΚΙΝΟΛΑΚΚΑ) από την ίδια εταιρία,
γ) η διακίνηση επικίνδυνων εξορυκτικών αποβλήτων από την Ολυμπιάδα προς Μαντέμ Λάκκο, με τελικό χώρο απόθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων στον ΧΥΤΕΑ Κοκινόλακκα.

Η Ελληνικός Χρυσός άλλαξε μονομερώς, ήδη από το 2013, το σχεδιασμό της κατασκευής του ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα, ο οποίος κατά παράβαση περιβαλλοντικών όρων κατασκευάζεται χωρίς τον απαραίτητο αργιλικό φραγμό πάχους 60 εκατοστών, γεγονός που τον καθιστά εξαιρετικό επικίνδυνο καθώς ακυρώνεται η δυνατότητα υγρομόνωσης του ΧΥΤΕΑ. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, η Διοίκηση όχι μόνο δεν σταμάτησε την αυθαιρεσία της εταιρείας, αλλά προχώρησε και σε προσωρινές αδειοδότησεις της λειτουργίας του από το 2015 μέχρι και σήμερα. Στον επικίνδυνο ΧΥΤΕΑ καθημερινά εναποτίθενται τοξικά απόβλητα θέτοντας σε κίνδυνο το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων.

Με ποιο τρόπο διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον όταν από το δρόμο του Στρατωνίου μεταφέρονται, σε εκατοντάδες δρομολόγια φορτηγών, τοξικά απόβλητα τα οποία η εταιρεία σκοπίμως δεν χαρακτηρίζει έτσι ώστε να γνωρίζουμε την επικινδυνότητά τους, υπό τον καθημερινό μάλιστα κίνδυνο περιβαλλοντικού ατυχήματος όπως στις 10 Μαρτίου; Για ποιο λόγο συνεχίζει τη λειτουργία του ο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα όταν κανείς δεν γνωρίζει τις επιπτώσεις αυτής της λειτουργίας στο υδάτινο σύστημα και πως νομιμοποιείται η λειτουργία των εγκαταστάσεων της εταιρείας στην Ολυμπιάδα όταν δεν υπάρχει ασφαλής χώρος εναπόθεσης αποβλήτων;

Καλούμε, για ακόμη μία φορά εγγράφως, τη Διοίκηση να προβεί σε κάθε απαραίτητη νόμιμη ενέργεια προκειμένου να υποχρεωθεί η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. να λειτουργεί σύμφωνα με την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και στη βάση της αρχή της προφύλαξης, ως γενική αρχή δικαίου της Ε.Ε, να προστατεύσει τους κατοίκους από μια οικολογική καταστροφή.

Ο ΧΥΤΕΑ Κοκκινόλακα βρίσκεται πάνω στο σεισμικό ρήγμα Στρατωνίου-Βαρβάρας και είναι εγκληματική, εκ μέρους της Διοίκησης, η αποδοχή της μονομερούς τροποποίησης των τεχνικών όρων από την εταιρία.

Κείμενο Καταγγελίας