Δελτία Τύπου

Μια εικόνα χίλιες λέξεις: Φράγμα Κοκκινόλακκα

Σε συνέχεια της ανάρτησης μας με τίτλο Μια εικόνα χίλιες λέξεις σχετικά με την εκπομπή της ΕΡΤ «REPORT: Αγία Σκουριά», επανερχόμαστε σε ένα επιμέρους θέμα που απασχόλησε το ρεπορτάζ.

Το φράγμα στην περιοχή «Κοκκινόλακκα» που κατασκευάζει η εταιρία Ελληνικός Χρυσός / Eldorado Gold αποτελεί έναν τεράστιο κίνδυνο για την περιοχή της ΒΑ Χαλκιδικής και για ολόκληρο το Αιγαίο. Η συνέχιση των εργασιών κατασκευής του, και το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η απόθεση αποβλήτων στο χώρο, απασχολεί έντονα τους κατοίκους της ΒΑ Χαλκιδικής. Πρόκειται για ένα χωμάτινο φράγμα που κατασκευάζεται σε απόσταση περίπου πεντακοσίων μέτρων από τον οικισμό του Στραωνίου, και πίσω από αυτό η μεταλλευτική εταιρεία αποθέτει τα απόβλητα της δραστηριότητάς της. Χαρακτηρίζεται από την ίδια την πολιτεία ως χώρος υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ).

Βλέποντας κανείς το video προσεκτικά, διαπιστώνει τεράστιες ανακολουθίες γύρω από θέματα που αφορούν την αδειοδότηση, την κατασκευή και τη χρήση του συγκεκριμένου ΧΥΤΕΑ.

Διαπιστώνει την αδυναμία του Υπουργείου Περιβάλλοντος να επιβάλλει την εφαρμογή του νόμου στον τρόπο κατασκευής του και να απαιτήσει τη συμμόρφωση της εταιρείας στις διαπιστώσεις-παρατηρήσεις των ελεγκτών-επιθεωρητών περιβάλλοντος.

Διαπιστώνει πόσο ευάλωτο είναι το υπουργείο στην εκβιαστική τακτική μιας εταιρίας – η οποία, βάζοντας πάντα μπροστά τους εργαζόμενους, επιβάλλει τις θέσεις της.

Ενώ η περιοχή κινδυνεύει από την παράνομη λειτουργία του φράγματος —και η πολιτεία, αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, επιτρέπει την κατασκευή και την λειτουργία του «με ευθύνη» μίας πολυεθνικής «lowcost» εταιρείας— αναρωτιόμαστε αν η εκτροπή του ρέματος που υπήρχε στην τοποθεσία του φράγματος αστοχήσει, καθώς θα πρέπει να συντηρείται εφ’ όρου ζωής, και έχουμε φαινόμενα Μάνδρας, θα συνεχίσει να ευθύνεται η εταιρεία που μπορεί τότε να μην υφίσταται;

Πιστεύοντας ότι ακόμη και την ύστατη ώρα κάποιος πρέπει να επέμβει, καταγγέλλουμε:

  • Ότι, μέχρι σήμερα, ο ΧΥΤΕΑ του Κοκκινόλακκα κατασκευάζεται και λειτουργεί με παρατάσεις εξάμηνων αδειών, χωρίς να εφαρμόζονται οι όροι της ΑΕΠΟ του έργου. Επιπλέον, ενώ η εταιρία Ελληνικός Χρυσός / Eldorado Gold τροποποίησε μονομερώς τους προβλεπόμενους όρους κατασκευής του ΧΥΤΕΑ. χωρίς να λάβει την έγκριση της διοίκησης για όσα εφαρμόζει, δίνεται άδεια να συνεχίσει η κατασκευή και η χρήση του, κι αυτό παρά το γεγονός ότι εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από πλευράς των αρμόδιων διοικητικών οργάνων.

  • Ότι υποτιμάται ο κίνδυνος αφύπνισης του σεισμικού ρήγματος πάνω στο οποίο κατασκευάζεται, παρά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων.

  • Ότι η θέση του είναι απαγορευτική καθώς απέχει περίπου πεντακόσια μέτρα από τον κοντινότερο οικισμό του Δήμου.

Τέλος, καταγγέλλουμε την πολιτική ηγεσία και τη διοίκηση όσο συνεχίζουν να επιτρέπουν όλα τα παραπάνω. Σε μια ευνομούμενη πολιτεία, δεν νοείται να επιτρέπεται σε μια εταιρία να κατασκευάζει και να χρησιμοποιεί έναν χώρουγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) «με δική της ευθύνη», και να θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη μιας περιοχής. Δεν νοείται να παραβλέπεται η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας χαρακτηρισμού των αποβλήτων που αποθέτει η εταιρία στον ΧΥΤΕΑ – παρότι της έχει ζητηθεί από το υπουργείο. Αποφεύγοντας τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων, η εταιρία ουσιαστικά παρανομεί ως προς τα προβλεπόμενα απ’ τη νόμιμη διαδικασία.

Έχοντας επιστημονικά τεκμηριώσει εδώ και καιρό τους σοβαρούς λόγους για τους οποίους αυτό το έργο δεν έπρεπε να έχει ξεκινήσει ποτέ, μια ολόκληρη κοινωνία αγωνιά και φωνάζει – δεν θα συναινέσουμε ποτέ στην καταστροφή του τόπου μας. Η καταστροφή της Χαλκιδικής δεν είναι επένδυση.

Συντονιστικό Ιερισσού ενάντια στην εξόρυξη χρυσού-χαλκού

Το σχετικό απόσπασμα: https://www.youtube.com/watch?v=HJ6Lap1qzwc&feature=youtu.be

Ολόκληρη η εκπομπή: http://webtv.ert.gr/ert1/ert-report/29noe2017-ert-report-neos-kyklos/