Δημοσιεύματα

Ανεπάρκειες και ανακολουθίες στην τεχνική μελέτη της Ελληνικός Χρυσός για την μεταλλουργική μονάδα – Νέες εξηγήσεις ζητά το Υπ. Περιβάλλοντος

Πηγή: Στο Κόκκινο

Σταυρούλα Πουλημένη

Για μια σειρά ανακριβειών και ανεπαρκών στοιχείων που αφορούν την τεχνική μελέτη της για την μεταλλουργία καλείται να απαντήσει η Ελληνικός Χρυσός σε διάστημα δύο μηνών.

skouries1-thumb-large

Χθες Τρίτη, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επέστρεψε την τεχνική μελέτη της καρδιάς του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας που αφορά την μεταλλουργία μονάδα και την μεταλλουργική μέθοδο flash melting για την οποία η εταιρεία ισχυρίζεται πως είναι εφαρμόσιμη.

Από την έγκριση της συγκεκριμένης μελέτης εξαρτάται η υλοποίηση της μονάδας μεταλλουργίας.

Οι υπηρεσίες του υπουργείου εντόπισαν πλήθος ανακριβειών που έχουν να κάνουν τόσο με την διαδικασία της μεταλλουργίας και την υποσχόμενη από την εταιρεία παραγωγή καθαρού μετάλλου όσο και με την αντιμετώπιση της διαχείρισης των αποβλήτων (πολλών από αυτών τοξικών) που θα παράγονται.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο παρατηρεί στην απόφασή του ανακριβή στοιχεία ως προς τις παραμέτρους βάσης σχεδιασμού – Ασυμφωνία των παραμέτρων που παρατίθενται στην «Τεχνική Μελέτη μεταλλουργικής μονάδας χαλκού, χρυσού και θειικού οξέος Μαντέμ Λάκκου», με τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθεισών δοκιμών και την επικαιροποιημένη προμελέτη.

Να υπενθυμίσουμε πως η Ελληνικός Χρυσός θα έπρεπε να είχε βασιστεί σε ένα πρόγραμμα επιτόπιων δοκιμών για να αποδείξει την εφαρμοσιμότητα της μεθόδου. Αντ` αυτού χρησιμοποίησε δοκιμές μιας φιλανδικής εταιρείας Outotec με τα αποτελέσματα όμως των πειραμάτων στα οποία προχώρησε (13) σε διαφορετικές περιόδους να βρίθουν ανακολουθιών και ανακριβειών.

Μάλιστα η πρόβλεψη που υπήρχε στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για πραγματοποίηση δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική μονάδα ήταν, σύμφωνα και με τις υπηρεσίες του Υπουργείου, απολύτως ουσιώδης και τέθηκε για την απόδειξη της εφαρμοσιμότητας, της πυρομεταλλουργικής μεθόδου, στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας μεταλλουργίας, η οποία προκρίθηκε ως βασική συνιστώσα του επενδυτικού σχεδίου, που επηρεάζει το συνολικό σχεδιασμό του έργου, τόσο ως προς την αναγκαιότητα εκμετάλλευσης του κοιτάσματος Σκουριών όσο και ως προς τις προβλέψεις για την ποσότητα και την ποιότητα των παραγόμενων αποβλήτων, τον περιβαλλοντικό χαρακτηρισμό και τη διαχείρισή τους, τα τεχνικοοικονομικά δεδομένα, τα ισοζύγια τροφοδοσίας και λοιπά στοιχεία του έργου (ΣτΕ 1492/2013).

«Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δηλαδή η τελικώς υποβαλλόμενη Τεχνική Μελέτη της Μεταλλουργικής Μονάδας δεν έχει βασιστεί επί των αποτελεσμάτων των δοκιμών, τότε αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ακριβής και, κατά συνέπεια, η εφαρμοσιμότητα της πυρομεταλλουργικής μεθόδου της ακαριαίας τήξης, με βάση και τις παραδοχές της εγκεκριμένης ΜΠΕ, ως προς το συγκεκριμένο έργο δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεδειγμένη» αναφέρεται σχετικά.

Μεγάλο πρόβλημα προκύπτει από τι αποκλίσεις μεταξύ της αναλογίας μέγιστων ποσοτήτων συμπυκνωμάτων που θα υποβάλλονται σε επεξεργασία. Άλλα νούμερα αναφέρονται στην κύρια τεχνική μελέτη και άλλα στα προσαρτήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι παράμετροι βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές της εταιρείας διαφοροποιούνται σημαντικά από αυτές που αναφέρονται στην εγκεκριμένη ΜΠΕ και έτσι δεν μπορούν να αποδείξουν την εφαρμοσιμότητα της μεθόδου.

Επιπλέον η εταιρεία δεν καταφέρνει να αποδείξει πως θα παράξει καθαρά μέταλλα καθώς η περιγραφή που δίνει στην τεχνική της μελέτη αναφέρουν τα στάδια της διαδικασίας μέχρι το σημείο της παραγωγής μάτας, δηλαδή του σταδίου εκείνου όπου τα μέταλλα βρίσκονται ακόμη μη διαχωρισμένα μεταξύ τους. Συγκεκριμένα από τα Παραρτήματα που υπέβαλε η Ελληνικός Χρυσός με τις δοκιμές από την φιλανδική εταιρεία Outotec απουσιάζει οποιαδήποτε τεχνική περιγραφή του τελικού αυτού σταδίου και παραγωγικού στόχου της μεταλλουργικής διαδικασίας

Αν δεν καταφέρει να αποδείξει μέχρι τέλους την διαδικασία αυτή παραβιάζει την σύμβαση καθώς τροποποιεί μονομερώς το επενδυτικό της σχέδιο και αντιβαίνει τους όρους περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αποτίμησης του περιβαλλοντικού ισοζυγίου του έργου.

Σοβαρό πρόβλημα προκύπτει, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, και από την αδυναμία της εταιρείας να αποδείξει με επαρκή στοιχεία πως θα απομακρύνεται το αρσενικό κατά την διαδικασία της μεταλλουργικής μεθόδου αναφορικά με την επίτευξη περιβαλλοντικών ορίων.

Να σημειωθεί πως αν το αρσενικό αποτεθεί στα τέλματα ενεργό μεγιστοποιεί το κίνδυνο δηλητηρίασης των πάντων. Το αρσενικό συμμετέχει στην διαδικασία της μεταλλουργίας σε τεράστιο ποσοστό σε σύγκριση με την διεθνή πρακτική 0,5% (στην μελέτη 8-9%)

«Είναι, δηλαδή, σαφές ότι ακόμα και τα ίδια τα πορίσματα των δοκιμών που προσκομίζει η αιτούσα, επισημαίνουν σημεία κομβικής σημασίας για το έργο (όπως είναι η περιεκτικότητα σε αρσενικό μετά την επεξεργασία των αποβλήτων και η δυσχερής λειτουργία ακόμα και του εργαστηριακού αυτοκλείστου λόγω υπερβολικής συσσώρευσης στερεών εντός του) τα οποία, κατά ρητή επισήμανση των ίδιων των μελετητών της φινλανδικής εταιρείας που πραγματοποίησε τις δοκιμές χρήζουν περαιτέρω τεχνικής βελτίωσης και έρευνας» επισημαίνει το υπουργείου.

Η απόφαση αναφέρει ακόμη πως για τις δοκιμές της εταιρείας δεν χρησιμοποιήθηκε ο τυπικός αρσενοπυρίτης Ολυμπιάδας στον οποίο η περιεκτικότητα με αρσενικό κυμαίνεται στο 9-12% As, αλλά ένα πολύ καθαρότερο δείγμα με 6.5% Αs και αυτό λόγω του ότι χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό συμπύκνωμα από το συμπύκνωμα των Σκουριών. Αντί για συμπύκνωμα Σκουριών η εταιρεία χρησιμοποίησε συμπύκνωμα από κοίτασμα της Αργεντινής και έτσι η εταιρεία πρέπει να προβεί στην παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων για το πώς θα αντιμετωπίσει την παρουσία επιπλέον ποσότητας αρσενικού .

Από την εταιρεία δίνονται, επίσης, ελλιπή στοιχεία και ως προς την αντιμετώπιση κατά το πρόγραμμα δοκιμών ζητημάτων που έχουν να κάνουν μεταξύ άλλων με τις υψηλές απώλειας χαλκού, χρυσού και αργύρου στην διαδικασία αλλά και τις περιεκτικότητες του μίγματος συμπυκνωμάτων τροφοδοσίας σε σίδηρο + θείο (66-76 %) και σε αρσενικό (5-8 %) που είναι υπερβολικά υψηλές συγκριτικά με τις γνωστές περιεκτικότητες λειτουργίας καμίνων τεχνολογίας flash smelting (FS), σε ασυμφωνία με τη συνήθη βιομηχανική πρακτική.

Έτσι το προϊόν θα είναι και υποβαθμισμένη ποιότητας και πιθανόν μη εμπορεύσιμο.

Ανεπαρκή στοιχεία δίνονται, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου, και ως προς την αντιμετώπιση του ζητήματος της διαχείρισης των σημαντικών ποσοτήτων έντονα τοξικών απαερίων και των, επικίνδυνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, πιθανών διαφυγών αυτών στους χώρους του εργοστασίου.

Η απόφαση εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την 3191/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και το υπουργείο καλεί την εταιρία να προχωρήσει στις απαιτούμενες προσαρμογές εντός δύο μηνών.