Ανακοινώσεις

Καλωσορίζουμε τους πρώτους 15 Δήμους TTIP FREE ZONES

Πηγή: Stop TTIP CETA Greece

οι πρώτες 15 !!

1ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες που έχουν κηρύξει τις περιοχές τους Ελεύθερες Ζώνες δηλώνουν συμμετοχή ΕΔΩ.
Ο Δήμος Αριστοτέλη – Ιερισσού Ελεύθερη Ζώνη από TTIP CETA | Οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων συνεχώς αυξάνονται

aristotle
Aristotle's homeland is TTIP Free

Ο Δήμος Αριστοτέλη είναι ο ενδέκατος Δήμος που πήρε απόφαση για TTIP CETA Ελεύθερη Ζώνη/ Free Zone. Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον λόγω της Eldorado Gold και την εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές Χαλκιδικής.