Δημοσιεύματα

Ακυρώνει η Ολομέλεια του ΣτΕ την απόφαση Σκουρλέτη

Πηγή: Alterthess

Ακυρώνει το ΣτΕ με σημερινή του απόφαση (217/2016) την απόφαση του υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος Πάνου Σκουρλέτη, του περασμένου Αυγούστου, βάσει της οποίας ανακλήθηκαν οι εγκρίσεις των τεχνικών αδειών της Ελληνικός Χρυσός για τις εργασίες στις Σκουριές Χαλκιδικής

Να θυμίσουμε πως η απόφαση Σκουρλέτη πάρθηκε μετά από διαπίστωση της παράβασης των όρων των τεχνικών μελετών από την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός και συγκεκριμένα ότι η εταιρεία εδώ και τρία χρόνια δεν έχει κάνει επιτόπιες δοκιμές ημιβιομηχανικού τύπου για να αποδείξει την εφαρμοσιμότητα της μεταλλουργικής μεθόδου που έχει επιλέξει (flash smelting-ακαριαία τήξη).

H σημερινή απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από μια άλλη απόφαση του Ε` τμήματος του ΣτΕ στις 28 Αυγούστου που ακύρωσε την απόφαση της τότε ηγεσίας του Υπουργείου (Π. Λαφαζάνη) που επέστρεφε τον φάκελο της εταιρείας καθώς διαπίστωνε ότι «δεν έχει εκτελεστεί πρόγραμμα δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική κλίμακα, επί τόπου του έργου».

Τότε το ανώτατο δικαστήριο έκρινε πως το Υπουργείο παρέλειψε-επέδειξε κωλυσιεργία να προβεί στην έγκριση του προσαρτήματος της τεχνικής μελέτης της εταιρείας για το υποέργο Ολυμπιάδας εντός 60 ημερών ως όφειλε αλλά και πως η αιτιολογία του Υπουργείου σχετικά με την μη εκτέλεση εκ μέρους της εταιρείας προγράμματος δοκιμών σε κατάλληλη ημιβιομηχανική κλίμακα επί τόπου του έργου είναι αόριστη και δε εξειδικεύει γιατί δεν θεωρεί αξιόπιστα τα παραχθέντα πορίσματα των δοκιμών που κατέθεσε η εταιρεία.

Με την απόφασή της η Ολομέλεια του ΣτΕ δεν εξέτασε επί της ουσίας το ζήτημα της έλλειψης δοκιμών της μεταλλουργικής μεθόδου flash smelting επί τόπου του έργου αλλά ανέτρεξε στην αιτιολογία της απόφασης του Ε`τμήματος του Αυγούστου κρίνοντας πως αυτή παράγει δεδικασμένο.

“Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στην προαναφερομένη 3191/2015 απόφασή του, εκδοθείσα επί αιτήσεως ακυρώσεως της ήδη αιτούσης εταιρείας κατά πράξεως του αυτού Υπουργού (πρβλ. ΣτΕ 2189/1982, 2568/1981), παράγει δεδικασμένο, που δεσμεύει το Δικαστήριο και κατά την εκδίκαση της παρούσης αιτήσεως, στην οποία επίσης τίθενται τα κριθέντα με την 3191/2015 ακυρωτική απόφαση διοικητικής φύσεως ζητήματα” αναφέρεται συγκεκριμένα στην τωρινή απόφαση του ΣτΕ

Η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία και μειοψήφισαν δύο σύμβουλοι της Επικρατείας που έκριναν πως η απόφαση του Αυγούστου δεν παράγει δεδικασμένο που δεσμεύει το Δικαστήριο κατά την εκδίκαση της παρούσης αιτήσεως.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Το Υπουργείο σε ανακοίνωσή του τονίζει τα εξής: “Με την υπ’ αριθ. 217/2016 απόφασή της, η Ολομέλεια του ΣτΕ ακύρωσε τις πράξεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί ανάκλησης των τεχνικών μελετών για τα υποέργα «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών» και «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Ολυμπιάδας», λόγω μη εκπλήρωσης του όρου αυτών περί εκτέλεσης επιτόπιων ημιοβιομηχανικών δοκιμών της μεθόδου ακαριαίας τήξης (Flash Smelting) «επί τόπου του έργου».

Με τη σημερινή απόφασή της, η Ολομέλεια του ΣτΕ δεν εξέτασε εκ νέου επί της ουσίας το ζήτημα της προσήκουσας ή μη εκπλήρωσης του όρου περί επιτόπιας ημιβιομηχανικής δοκιμής, αλλά θεώρησε ότι δεσμεύεται από τις σχετικές κρίσεις της υπ’ αριθ. 3191/2015 απόφασης του Ε’ Τμήματος με την οποία είχε ακυρωθεί η από 28..4.2015 απόφαση του τότε υπουργού και είχε αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση για νέα κρίση.

Το υπουργείο, σεβόμενο πάντοτε τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης, θα μελετήσει το σκεπτικό και της νέας απόφασης και θα κινηθεί αυστηρά με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των κατοίκων και των εργαζομένων στο έργο και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Ήταν άλλωστε αυτοί οι γνώμονες που υπαγόρευσαν όλες τις μέχρι σήμερα ενέργειές του σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση”.

Σταυρούλα Πουλημένη