Ανακοινώσεις

ΔΤ ΠΑΝΔΟΙΚΟ για την απόφαση της επιτροπής αναστολών του ΣτΕ

Βόλος 20/10/2015
ΠΑΝΔΟΙΚΟ 2013-14/56

Γαζή 216, 382.22-Βόλος / Gazi 216, 382.22-VOLOS
Tel-Fax: ++30 24210 38387
e-mail: pandoiko@gmail.com

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ για τις εξορύξεις στη Χαλκιδική

Με μεγάλη έκπληξη και ανησυχία το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) πληροφορήθηκε το σκεπτικό της απόφασης του τμήματος αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την Υπουργική απόφαση ανάκλησης κάποιων αδειών της «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική.
Το τμήμα αναστολών του Συμβουλίου Επικρατείας, στη σχετική του απόφασή ανεφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«…Επειδή τα τέσσερα αιτούντα σωματεία εργαζομένων έχουν ως μέλη, όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα καταστατικά τους και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, μεγάλο αριθμό απασχολουμένων στο έργο «Μεταλλευτικές– Μεταλλουργικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» για την υλοποίηση σχεδίου επένδυσης, το οποίο, κατά τα ήδη κριθέντα (ΕΑ.398/2012), έχει ιδιαίτερη σημασία για την εθνική και τοπική οικονομία, λόγω τη δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, πρωτογενώς και δευτερογενώς, σε περιοχή με υψηλά ποσοστά ανεργίας, αλλά και λόγω της απόδοσης μεγάλων χρηματικών ποσών στο Κράτος από την φορολόγηση της δικαιούχου εταιρείας και κυρίως λόγω της ενίσχυσης των εξαγωγών και της θετικής επίδρασης στο ισοζύγιο συναλλαγών της Χώρας…….»

Αντίθετα οι λόγοι τους οποίους επικαλέστηκε το Δημόσιο (ΥΠΑΠΕΝ) για την μη έκδοση αναστολής είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

«…τυχόν αναστολή των προσβαλλόμενων πράξεων θα επιτρέψει τη συνέχιση μιας δραστηριότητας ούτως ή άλλως περιβαλλοντικά επιβαρυντικής χωρίς ταυτοχρόνως να διασφαλίζεται η εφαρμοσιμότητα και η τεχνοοικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης στις πραγματικές συνθήκες, δηλαδή το συμφωνηθέν παραγωγικό αποτέλεσμα της συνολικής εκμετάλλευσης των μεταλλείων Κασσάνδρας……».

Το ΠΑΝΔΟΙΚΟ εκφράζει την απορία του, πώς είναι δυνατόν το ανώτατο δικαστήριο διοικητικών διαφορών της χώρας μας, που είχε επιδείξει στο παρελθόν, μεγάλη ευαισθησία για την προστασία του περιβάλλοντος, να εκδίδει σήμερα μια απόφαση με την οποία επιτρέπει την καταστροφή του, στον βωμό κάποιων θέσεων εργασίας και για κάποια αβέβαια οικονομικά οφέλη της χώρας μας.

Η Εκτελεστική Γραμματεία

Ν. Ασλάνογλου (Βέροια)
Ι. Βερβερίδης (Χαλκιδική)
Κ. Βολιώτης (Βόλος)
Αθ. Θεοδωρόπουλος (Πάτρα)
Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα)
Παν. Κατσουλάκος (Μακρακώμη) em>
Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα)