Κείμενα

Οι αγορές πάνω απ΄τον άνθρωπο;

Το παρακάτω κείμενο διαβάστηκε στην ενημερωτική εκδήλωση για την απειλή των διεθνών εμπορικών συμφωνιών, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11/10 στην Ιερισσό.

Η Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων μεταξύ Ε.Ε. και Η.Π.Α, γνωστή και ως TTIP, είναι μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και επενδύσεων, κύριος στόχος της οποίας είναι η απάλειψη των λεγόμενων ρυθμιστικών φραγμών. Πρόκειται για τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που διέπουν την προστασία του περιβάλλοντος, τα εργασιακά δικαιώματα, τη διατροφική ασφάλεια, τα μεταλλαγμένα, τη χρήση τοξικών χημικών, την ευζωία των ζώων και ειδικά των παραγωγικών, την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον χρηματοπιστωτικό τομέα κ.α. Παρόμοιας φύσης συμφωνίες είναι η CETA (Συμφωνία για το εμπόριο μεταξύ Ε.Ε.-Καναδά), TiSA (Εμπορική Συμφωνία για την Ανταλλαγή Υπηρεσιών) και TPP (Διηπειρωτική Συμφωνία Εμπορίου).

Οι συμφωνίες αυτές απειλούν, σε όλα τα επίπεδα, τα δικαιώματα των πολιτών και υπονομεύουν κάθε δυνατότητά μας να αναμορφώσουμε την κοινωνία προς το καλύτερο.

Μερικές από τις πιο σημαντικές απειλές είναι:

Απειλή για τη Δημοκρατία

Η ΤΤΙΡ θα δώσει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μηνύουν τις κυβερνήσεις για πολιτικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν τα μελλοντικά τους κέρδη. Όταν λοιπόν οι εταιρίες θεωρούν ότι τα συμφέροντά τους θίγονται, θα μπορούν να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από κυβερνήσεις λόγω άνισης μεταχείρισης ή απώλειας κερδών. Ουσιαστικά παρέχεται στις πολυεθνικές το δικαίωμα να παραβιάζουν νόμους και κανονισμούς, να παρακάμπτουν τα κρατικά δικαστήρια και να διεκδικούν αποζημιώσεις και την προστασία των επενδύσεών τους μέσω ενός ειδικού δικαστηρίου. Αντιλαμβάνεστε, τι θα σημαίνει αυτό για περιπτώσεις όπως τη δική μας με την Eldorado Gold.

Απειλή για το δημόσιο χαρακτήρα υπηρεσιών και αγαθών

Η ΤΤΙΡ αντιμετωπίζει τις δημόσιες υπηρεσίες σαν εμπορεύσιμα αγαθά που αποφέρουν κέρδη και όχι σαν δικαιώματα των πολιτών. Με τη λογική αυτή, οι δημόσιοι τομείς της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, της κοινωνικής ασφάλισης, του συστήματος συνταξιοδότησης, της διαχείρισης των ταμείων, οι μεταφορές και οι συγκοινωνίες και η διαχείριση των υδάτινων πόρων, γίνονται εμπορεύσιμα προϊόντα. Αντιλαμβάνεστε, ότι αν όλα τα παραπάνω δημόσια αγαθά ιδιωτικοποιηθούν θα λειτουργούν με τους κανόνες της αγοράς, αφήνοντας την κοινωνία στο έλεος των πολυεθνικών και θυσιάζοντας το κοινό – κοινωνικό συμφέρον στο βωμό του κέρδους.

Απειλή για τη διατροφική ασφάλεια

Τα πρότυπα ασφαλείας τροφίμων της Ε.Ε. θα πρέπει να υποβιβασθούν στα επίπεδα των ΗΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο θα αρθούν οι περιορισμοί της Ε.Ε. για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, τα φυτοφάρμακα και τις ορμόνες βοδινού κρέατος. Ταυτόχρονα, θα καταργηθεί η ενημέρωση των καταναλωτών με ετικέτες στα προϊόντα – γιατί θεωρείται εμπόδιο στην εμπορική τους διακίνηση – και
θα περιορισθεί ή θα καταργηθεί η αρχή της προφύλαξης των πολιτών από επικίνδυνα προϊόντα.

Απειλή για το κλίμα και την καθαρή ενέργεια
Η συμφωνία θα επιβάλλει την εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, αίροντας περιορισμούς που αφορούν τους τρόπους εξόρυξης, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων κ.α.

Απειλή για το περιβάλλον και τη γεωργία

Η εντατικοποίηση της γεωργίας που προωθείται από τη συμφωνία – με τη χρήση χημικών, φυτοφαρμάκων, γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών – θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, την μικρής κλίμακας γεωργία, τα βιολογικά προϊόντα και τη δυναμική ισορροπία των οικοσυστημάτων.

Απειλή για τα εργασιακά δικαιώματα

Η συμφωνία προβλέπει άθλια εργασιακά πρότυπα και ανύπαρκτα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Υπολογίζεται ότι στη Ε.Ε. θα χαθούν περίπου 600.000 θέσεις εργασίας καθώς θα κλείσουν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δε θα μπορούν να ανταγωνιστούν τις πολυεθνικές. Ταυτόχρονα, οι μεγάλες εταιρείας θα μπορούν να μετακινούνται κατά βούληση, εκεί που εξασφαλίζουν το μικρότερο δυνατό κόστος με ότι αυτό συνεπάγεται για τους μισθούς, την ασφάλεια και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Απειλή για τα φαρμακευτικά προϊόντα

Υπονομεύεται η ασφάλεια των φαρμάκων καθώς θα χρησιμοποιούνται νέες χημικές ουσίες ενώ ταυτόχρονα οι χημικές αναλύσεις και τα αποτελέσματα των ερευνών θα είναι μυστικά. Ταυτόχρονα, θα ενισχυθεί η έννοια της πατέντας με αποτέλεσμα την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας.

Απειλή για τα προσωπικά δεδομένα

Οι πολυεθνικές θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα πολιτών, θα περιοριστεί η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη γνώση και τις καινοτομίες και θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στην ελευθερία της έκφρασης.

Απειλή για τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών

Το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ήταν απόλυτα μυστικές, επιβεβαιώνει ότι τόσο οι πολυεθνικές όσο – και κυρίως – οι κυβερνήσεις επιθυμούν να κρατήσουν τους πολίτες στο σκοτάδι, και να τους επιβάλλουν αποφάσεις, στη λήψη των οποίων οι κοινωνίες δεν έχουν καμιά συμμετοχή. Τα μεγάλα ΜΜΕ έχουν συμφωνήσει στην αποσιώπηση πληροφοριών σχετικά με τη συμφωνία και αν δεν υπήρχαν οι διαρροές ντοκουμέντων από τα wikileaks, ίσως να μη γνωρίζαμε τίποτα γι΄αυτήν μέχρι να οριστικοποιηθεί.

 

Τα παραπάνω είναι μόνο μερικά από τα σημεία που κάνουν επιτακτική την άμεση δράση των πολιτών ενάντια σ΄αυτές τις συμφωνίες. Εμείς, που έχουμε βιώσει από πρώτο χέρι τι σημαίνει πολυεθνική εταιρεία … τι σημαίνει για τους φυσικούς πόρους, το περιβάλλον, την υγεία, τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα. Έχουμε βιώσει τι σημαίνει “τα κέρδη πάνω απ΄τις ανθρώπινες ζωές”. Εμείς λοιπόν οφείλουμε να είμαστε – μαζί με χιλιάδες κινήματα και οργανώσεις, μαζί με εκατομμύρια άλλους ανθρώπους – στην πρώτη γραμμή του αγώνα που δίνεται ώστε να μην επιτευχθούν τελικά τέτοιου είδους συμφωνίες.