Ανακοινώσεις

Τετ. 12/8 – Λαϊκή Συνέλευση στην Ιερισσό

Το Συντονιστικό Ιερισσού καλεί λαϊκή συνέλευση την

Τετάρτη 12 Αυγούστου, 8:00 μ.μ.
στο Πολιτιστικό Κέντρο Ιερισσού