Διάφορα

Συλλογή υπογραφών – Σταματήστε τις TTIP και CETA!

Είναι πολύ σημαντικό να υπογράψουμε το παρακάτω ψήφισμα ενάντια στις συμφωνίες ΤΤΙΡ και CETA που, μεταξύ άλλων, αφορούν και τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Υπογράφουμε εδώ

Κείμενο ψηφίσματος

Αντικείμενο

Καλούμε τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Κράτη Μέλη της να διακόψουν τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στα πλαίσια της Συμφωνίας για το Διατλαντικό Εμπόριο και τις Επενδύσεις (ΤΤΙΡ) και να μην επικυρώσουν τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου (CETA) με τον Καναδά.

Βασικοί στόχοι

Επιθυμούμε να αποτρέψουμε τις TTIP και CETA καθώς περιλαμβάνουν ορισμένα ζητήματα ζωτικής σημασίας, όπως για παράδειγμα τη διευθέτηση της διαμάχης επενδυτή-κράτους καθώς και κανόνες σχετικά με την κανονιστική συνεργασία, που αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία και το γράμμα του νόμου. Επιθυμούμε την αποτροπή της υποβάθμισης των εργασιακών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, ιδιωτικών και καταναλωτικών προτύπων, καθώς και της απορρύθμισης των δημόσιων υπηρεσιών (όπως το νερό) και των πολιτιστικών αγαθών στα πλαίσια αδιαφανών διαπραγματεύσεων. Η ECI υποστηρίζει μια εναλλακτική εμπορική και επενδυτική πολιτική για την ΕΕ.