Διάφορα

Συναγερμός για τη φύση!

Από Συναγερμό για τη φύση

Στην Ευρώπη, νόμοι ζωτικής σημασίας προστατεύουν τη φύση. Η άγρια ζωή και οι πιο πολύτιμες οικολογικά περιοχές εξαρτώνται από αυτή τη νομοθεσία.

Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο υπονόμευσης αυτών των νόμων, ανατρέποντας πρόοδο πολλών χρόνων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά τη γνώμη μας και αυτή είναι η στιγμή που πρέπει να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί. Η διαβούλευση της Επιτροπής θέτει ερωτήσεις και παρακάτω σας προτείνουμε τις απαντήσεις που προστατεύουν καλύτερα τη φύση.

Πρέπει να δράσουμε άμεσα δηλώνοντας ότι θέλουμε την ενίσχυση αυτών των νόμων και όχι την αποδυνάμωσή τους.

Για να πάρετε μέρος στη δράση για την προστασία της φύσης, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κάντε κλικ στο Πάρε μέρος στη δράση τώρα.

Υπογράψτε εδώ