Διάφορα

Αντίθετο το Δημοτικό Συμβούλιο Σιθωνίας στον χαρακτηρισμό του ορεινού όγκου του Δραγουντελίου σε μεταλλευτική περιοχή

Από το SithoniaNews

Θέμα: 7ο ημ. διατάξεως
«Παρατηρήσεις του Δ.Σιθωνίας για το ΠΠΧΣΑΑ Κεντρικής Μακεδονίας».

Το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 6 Απριλίου 2015, μετα από διαλογική συζήτηση αφου έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Δημητρού τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων Αποφασίζει Ομόφωνα

Α) Οι Δημοτικοί σύμβουλοι και οι πολίτες του Δήμου Σιθωνίας είμαστε αντίθετοι και καταγγέλλουμε κάθε προσπάθεια χαρακτηρισμού του ορεινού όγκου του Δραγουντελίου σε μεταλλευτική περιοχή

Β) Οι παρατηρήσεις μας προς τη μελετητική ομάδα για το
Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
(ΠΠΧΣΑΑ)είναι οι παρακάτω:
1) Σχετικα με τον χαρακτηρισμένο Δημόσιο Μεταλλευτικό Χώρο στο όρος Δραγουντέλι της χερσονήσου Σιθωνίας έχουμε να παρατηρησουμε τα παρακατω: α) στο όρος Δραγουντέλι περιλαμβάνονται περιοχές NATURA 2000 (ΕΖΔ και ΖΕΠ). και περιοχές Καταφύγια Αγρίας Ζωής. Στην περιοχή αυτή υπάρχει έντονη δραστηριοποίηση της μελισσοκομίας. Η μελισσοκομία αποτελεί σημαντικό οικονομικό κλάδο της Χαλκιδικής. Διαθέτει το 30% του συνόλου των μελισσοσμηνών της Ελλάδας και το 50% των ελλήνων επαγγελματιών μελισσοκόμων.

Ο Δήμος Σιθωνίας είναι ένας δήμος με αναπτυγμένη αλλα και αναπτυσσόμενη κατα περιοχές τουριστική δραστηριότητα που την χαρακτηρίζει μεγάλη δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης. Αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργεί σύγκρουση χρήσεων μεταξύ μεταλλευτικής δραστηριότητας και τουρισμού τόσο στον ορεινό όγκο (τουριστικοί περίπατοι , μονοπάτια) όσο και στην παραλιακή ζώνη (πιθανή απόληξη ρυπασμένων υδάτων και ιζημάτων μέσω των ρεμάτων οπτική επαφή μεταλλείων. λατομείων) ετσι για τον μεν τουρισμό σημαίνει υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος πιθανή ρύπανση άρα υποβάθμιση η συρρίκνωση η και ακύρωση του τουριστικού προϊόντος για τις προστατευόμενός δε περιοχές. σημαίνει πιθανή άρση του χαρακτηρισμού τους και τέλος της καταστροφής τους . Σαν Δήμος Σιθωνίας θεωρούμε. ότι το κεφάλαιο περιβάλλον είναι μέγιστης σημασίας αρα συμφωνούμε με την προστασία του. Παράλληλα θεωρούμε ότι η ανάπτυξη του τουρισμού βάσει στρατηγικού σχεδίου δεν έρχεται σε σύγκρουση με την διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Καταλήγοντας είμαστε αντίθετοι στην κάθε μορφής ανάπτυξης μεταλλευτικής δραστηριότητας σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας.

Γ) Συγκροτεί επιτροπή που θα αποτελείται από το Δήμαρχο κ. Τζίτζιο Ιωάννη τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αρσένη Καλλικρατίδα τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ.Δημητρό Δημήτριο τους αρχηγούς των συνδυασμών κ. Ληστή Σωτήριο και κ. Ζέπο Ιωάννη προκειμένου να συναντηθούν με τη μελετητική ομάδα και με όποιους χρειάζεται προκειμένου να μη επιτραπούν δραστηριότητες που είμαστε κάθετα αντίθετοι στο Δήμο μας.

Το κείμενο στη Διαύγεια