Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Παρέμβαση ευρωβουλευτών Ποταμιού: Η υπόθεση φοροαποφυγής της Eldorado Gold στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πηγή: Το Ποτάμι

Οι ευρωβουλευτές του Ποταμιού, Γιώργος Γραμματικάκης και Μίλτος Κύρκος, κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη διευκόλυνση φοροαποφυγής των πολυεθνικών εταιριών από ορισμένα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ερώτηση αφορά ειδικά στην Ολλανδία, η οποία φαίνεται ότι διευκολύνει την φοροαποφυγή μέσω εταιριών-βιτρίνα που δεν έχουν δραστηριότητες στην χώρα και δεν απασχολούν υπαλλήλους.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ολλανδικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού SOMO (Κέντρο για την Έρευνα των Πολυεθνικών), η καναδική πολυεθνική Eldorado Gold εμφανίζεται να έχει φοροαποφύγει στην Ελλάδα μέσω θυγατρικών-βιτρίνα σε Ολλανδία και τον φορολογικό παράδεισο των νήσων Μπαρμπάντος. Το ύψος της φοροαποφυγής εκτιμάται πάνω από €700.000 σε φόρους παρακράτησης σε δυο χρόνια και €1,7 εκ σε φόρους εταιρικού εισοδήματος σε 5 χρόνια.

Οι ευρωβουλευτές του Ποταμιού δήλωσαν σήμερα με αφορμή την κατάθεση της ερώτησης:

“Η διάβρωση της φορολογικής βάσης μέσω επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού κάποιων πολυεθνικών με τη συνεργασία ορισμένων κρατών αυξάνει το βάρος που καλούνται να σηκώσουν οι συνεπείς φορολογούμενοι. Τη στιγμή που τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταβάλουν προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης, τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι πολίτες – ειδικά οι Έλληνες – βιώνουν τις συνέπειες της λιτότητας καθημερινά, δεν μπορούν οι πολυεθνικές να αποφεύγουν τον φόρο που τους αναλογεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες, ώστε να φορολογηθούν κανονικά οι δραστηριότητες των πολυεθνικών στην χώρα και να μειωθεί το βάρος για τους συνεπείς φορολογούμενους”.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα με μια νέα μελέτη η εταιρία εξορύξεων Eldorado Gold χρηματοδοτεί τις επενδύσεις της στην Ελλάδα μέσω της θυγατρικής της, Ελληνικός Χρυσός, με ομολογιακό δανεισμό από ολλανδικές θυγατρικές-βιτρίνα που δεν έχουν δραστηριότητες στην Ολλανδία και δεν απασχολούν υπαλλήλους. Αυτές συνδέονται με την σειρά τους με ομολογιακό δανεισμό με δύο θυγατρικές της εταιρίας στον φορολογικό παράδεισο των νήσων Μπαρμπάντος.

Η μελέτη καταλήγει ότι η δομή αυτή είναι μια ισχυρή ένδειξη φοροαποφυγής και ότι έχει γλιτώσει για την εταιρία περισσότερο από 700.000 σε φόρους παρακράτησης σε 2 χρόνια και 1,7 εκ. σε φόρο εταιρικού εισοδήματος σε 5 χρόνια που αντιστοιχούν σε απώλεια φορολογικών εσόδων για την Ελλάδα.

Συμμερίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την άποψη ότι αυτή η δομή διευκολύνει την φοροαποφυγή;

Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η πρακτική αυτή, και άρα το σχετικό νομικό πλαίσιο της Ολλανδίας που την επιτρέπει, είναι συμβατά με την δέσμευσή της για την κατά προτεραιότητα καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής;

Τι νομοθετικές προτάσεις προτίθεται να υιοθετήσει η Επιτροπή ώστε παρόμοιες πρακτικές να καταστούν παράνομες και πότε;

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει εν τω μεταξύ ώστε να επιτρέψει στα Κράτη Μέλη να εντοπίζουν καταχρηστικές πρακτικές και να φορολογούν τα κέρδη από δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην επικράτειά τους;

1 Απριλίου 2015