Συνεντεύξεις

Συνέντευξη του δασεργάτη Γ. Κυριανού για τις Σκουριές

Ο αντιπρόεδρος του δασικού συνεταιρισμού Μ. Παναγίας, μιλάει στη ραδιοεφημερίδα της ΕΡΤopen και τον Ν. Κλέτσα, για την υλοτομία στις Σκουριές, για το ρόλο της Ελληνικός Χρυσός και την καταστροφή του δάσους.