Διάφορα

Οι Σκουριές στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης

Π. Λαφαζάνης, Υπ. Παραγ. Ανασυγκρότησης, Περιβ. & Ενέργειας (μετά το 23ο λεπτό)

Ι. Τσιρώνης (Αν.Υπ. Παραγ. Ανασυγκρ., Περιβ.&Ενέργειας)