Διάφορα

Γνωματεύσεις σχετικά με τα φράγματα και τον τρεμολίτη

Παπαζάχος Κων/νος Γνωμάτευση επί της μελέτης ανάλυσης κινδύνου δυο φραγμάτων απόθεσης τελμάτων στο μεταλλείο Σκουριών

 

Δημητριάδης ΣαράντηςΓια το θέμα της παρουσίας τρεμολίτη/ακτινόλιθου και χαλαζία στα προς εξόρυξη υλικά των Σκουριών και των πιθανών επιπτώσεων που θα έχει η εξόρυξη-κατεργασία-απόθεση αποβλήτων των υλικών αυτών στην υγεία των κατοίκων των οικισμών πέριξ της περιοχής των μεταλλείων.

 

Αρίκας Κυριάκος  – Τρεμολίτης στις Σκουριές: μεγάλη απειλή για τη δημόσια υγεία

 

Αρίκας Κυριάκος  – Κριτική στην έκθεση του Νίκου Σκαρπέλη με τίτλο «Έρευνα για πιθανή παρουσία αμιαντομόρφων αμφιβόλων σε δείγματα πυρήνων γεωτρήσεων από το κοίτασμα Σκουριών Χαλκιδικής της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.»