Κείμενα

Σχετικά με το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δ. Αριστοτέλη (20/11/2014)

Κρίνουμε ως θετικό το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη δήλωσε ξεκάθαρα την αντίθεσή του στην επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων στις Σκουριές και σε άλλες περιοχές της Β.Α. Χαλκιδικής. Με τη δήλωσή του αυτή το ΔΣ τίθεται απέναντι στο εξορυκτικό/μεταλλευτικό/μεταλλουργικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.

Θεωρούμε επίσης, σημαντικό ότι ο Δήμος Αριστοτέλη διακόπτει το καθεστώς οικονομικών συναλλαγών με την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., που εγκαθιδρύθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή επί δημαρχίας Χ.Πάχτα.

Αναγνωρίζουμε τα παραπάνω ως σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση επίτευξης των στόχων του κινήματος. Παράλληλα, η απόφαση του Δ.Σ. περιέχει σημεία που χρίζουν κριτικής.

Είναι πάγια θέση μας ότι ο αποχαρακτηρισμός της περιοχής από μεταλλευτική, θα πρέπει να είναι συνολικός, και να μην αφορά μόνο – ή έστω κατά προτεραιότητα – εκτάσεις που παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον σε σχέση με τουριστικές ή αγροτικές δραστηριότητες. Ο καθολικός αποχαρακτηρισμός και η συνολική αποκατάσταση των πληγέντων, από τη μεταλλευτική δραστηριότητα, περιοχών αποτελούν βασική προϋπόθεση αν θέλουμε να μιλάμε για αντιμετώπιση των προβλημάτων στη ρίζα τους. Ο αποχαρακτηρισμός ολόκληρης της περιοχής από μεταλλευτική είναι καθοριστικής σημασίας για την διατήρηση των απαραίτητων, για τη ζωή, πόρων (νερά, δάση, έδαφος, αέρας). Θεωρούμε επίσης, ότι πρέπει να διεκδικηθεί η κάλυψη του κόστους αποκατάστασης από τις υπεύθυνες, για την καταστροφή, εταιρείες.

Η σκανδαλώδης διαδικασία παράδοσης της περιοχής της ΒΑ Χαλκιδικής στα χέρια των εξορυκτικών εταιριών και αδειοδότησης των εργασιών της Ελληνικός Χρυσός – χωρίς κοινωνική συναίνεση – αποτελεί πολιτική απόφαση της κεντρικής διοίκησης. Αν και δε δίνεται θεσμική αρμοδιότητα στον Δήμο να αδειοδοτεί μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, θεωρούμε ότι υπάρχουν πολλά θεσμικά και δικαστικά εργαλεία στη διάθεσή του. Το Δημοτικό συμβούλιο μπορεί, με πολλούς τρόπους, να παρέμβει προκειμένου να σταματήσει η καταστροφή που συντελείται.

Θεωρούμε ότι ο διάλογος με την κοινωνία είναι βασική προϋπόθεση λειτουργίας του ΔΣ. Κρίνουμε όμως, ότι ο διάλογος με την εκμεταλλεύτρια εταιρεία– με δεδομένη τη αντίθεση του ΔΣ στην επέκταση των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων – δεν έχει νόημα, καθώς είναι γνωστές και πάγιες οι θέσεις μιας ιδιωτικής εταιρείας με κύριο, και μόνο, στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους της. Θεωρούμε ότι το ΔΣ μπορεί και πρέπει να ασκήσει πίεση – πολιτική και δικαστική – στα κέντρα λήψης διοικητικών αποφάσεων, διεκδικώντας την ακύρωση των αδειών.

Ένα από τα μέγιστα διαχρονικά προβλήματα της περιοχής της ΒΑ Χαλκιδικής είναι ότι πολιτικές επιλογές έχουν επιβάλλει τη “μεταλλευτική δραστηριότητα” ως μονόδρομο οικονομικής επιβίωσης, σκοπίμως υποβαθμίζοντας ή ακόμα και εμποδίζοντας κάθε άλλη πρόταση μοντέλου ανάπτυξης. Δεν στεκόμαστε απέναντι στους εργαζόμενους της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. αλλά στις πρακτικές εταιριών και κράτους, οι οποίες σκοπεύουν στη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού. Διεκδικούμε πραγματικές επιλογές εργασίας – για όλα τα μέλη της κοινωνίας – ώστε να δώσουμε τέλος στην ολοένα και αυξανόμενη εξάρτηση της περιοχής μας από τη μεταλλευτική δραστηριότητα.

Παραμένουμε αγωνιστικά δεσμευμένοι στους στόχους του κινήματος: α) άμεσο σταμάτημα του εξορυκτικού/μεταλλευτικού/μεταλλουργικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. β) αποχαρακτηρισμός του συνόλου της μεταλλευτικής περιοχής γ) αποκατάσταση του συνόλου των εκτάσεων που έχουν πληγεί από τις μέχρι σήμερα μεταλλευτικές δραστηριότητες.

Ως μέρος του κοινωνικού κινήματος ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική, δεν ταυτιζόμαστε με κανένα κομματικό ή θεσμικό οργανισμό. Διεκδικούμε όμως τη συμμετοχή μας στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα θεσμικά επίπεδα. Θα συμμετέχουμε λοιπόν – σε συνεργασία και με τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Αριστοτέλη – στις διεργασίες του Δήμου, με μόνο σκοπό την υλοποίηση των στόχων του κινήματος, όσον αφορά το σταμάτημα αυτού του καταστροφικού εξορυκτικού σχεδίου.

Συντονιστικό Ιερισσού ενάντια στην εξόρυξη χρυσού