Συνεντεύξεις / Ψηφίσματα/Μηνύματα συμπαράστασης / videos

Η Niki Ashton για τις Σκουριές και το Mount Polley

Η Niki Ashton μιλάει στους κατοίκους της Χαλκιδικής για την καταστροφή στο Mount Polley, όπου καναδικές εξορυκτικές εταιρείες και οι πρακτικές τους έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες. Η οικολογική και οικονομική καταστροφή στην British Columbia του Καναδά, είναι μια προειδοποίηση.