Ανακοινώσεις

Ομάδες εθελοντών για τη συναυλία

Η συναυλία στις 27 Σεπτέμβρη στην Ιερισσό είναι μια από τις μεγαλύτερες που διοργανώνονται στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται εφικτό – όπως και στις προηγούμενες μεγάλες συναυλίες σε Ιερισσό και Θεσσαλονίκη – χάρη στους εθελοντές και την ενεργή συμμετοχή όλων μας.

Οι ομάδες εθελοντών έχουν ήδη αρχίσει να σχηματίζονται αλλά θα παραμένουν ανοιχτές σε νέες συμμετοχές μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Η συμμετοχή όλων μας, είναι ζωτικής σημασίας για την άρτια οργάνωση ενός τόσο μεγάλου γεγονότος.

Θα υπάρξουν άμεσα ανακοινώσεις για τον τόπο και χρόνο συνάντησης των ομάδων.