Διάφορα

Επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Θέμα: Ρωγμές σε σπίτια, στους δρόμους και σε χώρους μαζικής συνάθροισης της Στρατονίκης στην ΠΕ Χαλκιδικής

Η δραστηριότητα της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» στην ΒΑ Χαλκιδική έχει ως συνέπεια να εμφανιστούν ξανά, μετά το 2002 που τότε την εξόρυξη έκανε η TVX, τα ανησυχητικά φαινόμενα στους δρόμους και στα σπίτια της Στρατονίκης.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια επιτόπιας επίσκεψης μας, στις 25.6.2014, διαπιστώσαμε τα εξής, ως αποτέλεσμα των τριών εκρήξεων που γίνονται καθημερινά από την εταιρεία στις στοές κάτω από τον οικισμό:

Ρωγμές όχι μόνο σε κατοικίες, αλλά και σε χώρους συνάθροισης όπως στην εκκλησία και στο Δημοτικό σχολείο.

Στους λιθοστρωμένους δρόμους του οικισμού σε πάρα πολλά σημεία υπάρχουν παλαιές και νέες ρηγματώσεις, υποχωρήσεις και καθιζήσεις συνέπια της διατάραξης του εδάφους.

Από τις ρωγμές στους δρόμους τα όμβρια ύδατα διεισδύουν στις θεμελιώσεις των κτισμάτων, κάτι που προκαλεί ανομοιόμορφη ρευστοποίηση του εδάφους και καθίζηση των θεμελίων.

Η διατάραξη του εδάφους έχει επιπτώσεις και στα δίκτυα υποδομής του οικισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, κάτι που μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες στην υγεία των κατοίκων.

Επειδή και από αυτό το γεγονός αποδεικνύεται ότι οι πολυεθνικές εταιρείες κύριο μέλημα τους έχουν την κερδοφορία τους, χωρίς να λογαριάζουν περιβαλλοντολογικές και άλλες επιπτώσεις από την δράση τους

Επερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης:

– Ποια μέτρα έχει πάρει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έως τώρα για την προστασία της Στρατονίκης;

– Ποιες πρωτοβουλίες θα αναπτύξει ώστε να ελεγχθούν δημόσια κτίρια, ιεραρχώντας ιδιαίτερα αυτά που συγκεντρώνουν καθημερινά πλήθος ατόμων και να προχωρήσουν οι σχετικές αποκαταστάσεις;

– Θα υπάρξει αναβολή των εργασιών της «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» έως ότου μελετηθούν οι επιπτώσεις της συγκεκριμένης δραστηριότητας της;