Ψηφίσματα/Μηνύματα συμπαράστασης

Ψήφισμα για την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή Αγκίστρου-Χαροπού

Ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Σιντικης, για τη διακοπή ερευνών χρυσού από το ΙΓΜΕ και την αντίθεση προς κάθε εξορυκτική δραστηριότητα.

b153