Αφίσες / Εκδηλώσεις

08/02 Ενημερωτική Εκδήλωση στον Ταξιάρχη

Το Σάββατο 08/02/2014, 7:00 μ.μ.

Ψηλή Ράχη – Ταξιάρχης Χαλκιδική

Εκδήλωση Ενημέρωσης για την Εξόρυξη Χρυσού στη Β.Α. Χαλκιδική

08/02/2014 Ταξιάρχης

08/02/2014 Ταξιάρχης