Ψηφίσματα/Μηνύματα συμπαράστασης

Ψήφισμα της «Δημιουργία Ξανά» – Περιφερειακή Οργάνωση Θεσσαλονίκης

Ψήφισμα της Περιφερειακής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης της ‘Δημιουργία, ξανά!’ σχετικά με την επένδυση της «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.» στις Σκουριές Χαλκιδικής:

ΣΚΟΥΡΙΕΣ_ΨΗΦΙΣΜΑ_ΔΗΞΑΘ