Δημοσιεύματα

Συνταγματικός πατριωτισμός!

Αναδημοσίευση από την Καρφίτσα, Του Μανόλη Λαμτζίδη*

Η κοινωνική διαμαρτυρία και οι οικολογικοί-περιβαλλοντικοί αγώνες δεν συνιστούν «παράνομη βία», αλλά άσκηση νομίμων δικαιωμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ελληνικού Συντάγματος: «… 1. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. 2. Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορεί να παρίσταται η αστυνομία. Οι υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, σε ορισμένη δε περιοχή, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει…».

Σε κάθε πράξη που χαρακτηρίζεται από την εισαγγελική αρχή ως αξιόποινη αναζητούμε το «κίνητρο» ή το «σκοπό». Όταν το κίνητρο είναι η αποτροπή της περαιτέρω περιβαλλοντικής υποβάθμισης και η έκφραση διαμαρτυρίας στο πλαίσιο άσκησης συνταγματικά κατοχυρω-

μένου δικαιώματος, η πράξη κατ’ αρχήν δεν είναι παράνομη, αρκεί να μην υπερβαίνει το μέτρο.

Άλλωστε, σύμφωνα με το Σύνταγμα, Άρθρο 24 παρ.1 : «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας…»

Ενώ στο Σύνταγμα, Άρθρο 120 παρ. 4 αναφέρεται: «H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία”.

Με τις διατάξεις αυτές εισάγεται η έννοια του «συνταγματικού πατριωτισμού», που συνίσταται στην υπεράσπιση δημόσιων συνταγματικά προστατευόμενων συλλογικών αγαθών , όπως είναι το περιβάλλον (βλ. ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ, ΤΟΜΟΣ 52 ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2004 ΤΕΥΧΟΣ 6 ,ΤΟ «∆ΙΚΑΙΩΜΑ» ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 120 §4 Σ (“Μεταξύ ηθικο-πολιτικού δικαιώµατος, πραγµατικού γεγονότος και εκδήλωσης συνταγµατικού πατριωτισµού” του τ. Υπουργού καθηγητή ΑΝΤΩΝΗ ΜΑΝΙΤΑΚΗ).

Στην περίπτωση της επιχειρούμενης εξόρυξης χρυσού στη Β.Α. Χαλκιδική από την «EL DORADO- EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» σύμφωνα με επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες και εισηγήσεις συνάγεται ότι η περιοχή, αλλά και ολόκληρη η Κεντρική Μακεδονία ειδικότερα λόγω έκλυσης τεράστιων ποσοτήτων «αιωρούμενης τοξικής σκόνης» θα καταστραφεί ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ. Θα καταστραφούν ακόμα η αγροτική παραγωγή και η μελισσοκομία. Θα εξαφανιστούν τα υδάτινα αποθέματα, θα καταστραφούν αρχέγονα δάση, θα οδηγηθούν ολόκληρες επαγγελματικές κατηγορίες στην ανεργία και θα πληγεί ο τουρισμός και η αλιεία κατά τρόπο ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΟ.

Αλλά αυτό δε συνιστά βιώσιμη ή αειφόρα ανάπτυξη, την οποία το Σύνταγμα αναγνωρίζει τόσο σημαντική ώστε επιβάλλει (άρθρο 24, παρ. 1) στο ίδιο το κράτος «…να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας…»

Στις «Σκουριές» όμως το κράτος αντί να παίρνει κατασταλτικά μέτρα υπέρ της αρχής της αειφορίας της περιοχής, παίρνει κατασταλτικά μέτρα εναντίον αυτών που αγωνίζονται ΥΠΕΡ της αειφορίας στην περιοχή. Δηλαδή το κράτος καταπατά το ίδιο το Σύνταγμα!

* Ο κ. Λαμτζίδης είναι δικηγόρος, μέλος του ΔΣ και πρ. πρόεδρος ΔΣΘ