Ανακοινώσεις / Δημοσιεύματα / Κινήματα

Η Greenpeace στο πλευρό της Rosia Montana!

H ανακοίνωση απ΄την Greenpeace Romania:

Σήμερα, 50 ακτιβιστές της Greenpeace από 10 χώρες, εισέβαλαν στο Κοινοβούλιο της Ρουμανίας και ξεκίνησαν μια «εξόρυξη χρυσού», διαμαρτυρόμενοι για το έργο εξόρυξης στη Rosia Montana.

Οι ακτιβιστές εισήλθαν στην αυλή του κτιρίου του Κοινοβουλίου και άρχισαν να σκάβουν για χρυσό, πανό που έγραφαν «περιοχή εξόρυξης χρυσού » και «Ρουμανία, ψήφος κατά του κυανίου» .

Τους τελευταίους μήνες, η ρουμανική κυβέρνηση εκπόνησε ειδική νομοθεσία που θα επιτρέπει σε κάθε ιδιωτική εταιρεία, όχι μόνο στη Rosia Montana Gold Corporation , την εκμετάλλευση κάθε πόρου, οπουδήποτε υπάρχει. Είναι αρκετό να χαρακτηρίζονται οι δραστηριότητες ως «έργο εθνικού συμφέροντος » ή « έργο των ειδικών δημοσίου συμφέροντος» . Δεν ενδιαφέρει πια η καταστροφή των κοινοτήτων, του περιβάλλοντος, η ιστορική , φυσική και πολιτιστική κληρονομιά. Ή αυτό είναι εξίσου παράλογο όσο και το να αρχίσει μια εξόρυξη χρυσού μπροστά από ένα δημόσιο οργανισμό, όπως κάνανε σήμερα οι ακτιβιστές. Η σημερινή διαμαρτυρία θέλει να δείξει τί ακριβώς μπορεί να κάνει στη Ρουμανία, μια εταιρεία που ενδιαφέρεται για τον ορυκτό πλούτο. Είμαστε εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα στα μέλη του κοινοβουλίου σχετικά με τις συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν οι αποφάσεις τους και οι ψήφοι τους.

In English

Today, 50 Greenpeace activists from 10 countries stormed the Romanian Parliament and started a gold exploitation, protesting against the mining project in Rosia Montana.

The activists entered the yard of the Parliament building and started to dig for gold, displaying banners with the message „Gold mining area” and „Romania, vote against cyanide”.

In the last few months, the Romanian Government drafted special laws that would allow any private company, not just Rosia Montana Gold Corporation, to exploit any resource, wherever it might be. It is enough to be labeled as “project of national interest” or “project of special public interest”. They do not care anymore about destroying communities, environment, historical, natural or cultural patrimony. Or this is just as absurd as starting to dig for gold in front of a public institution, as in the example illustrated today by the activists. Today’s protest is to show exactly what a company that is interested in the underground resources can do in Romania. We are here to send a message to the members of parliament about the consequences that their decisions and their votes might have.