Δημοσιεύματα

Ρέμα Καρατζά, 13 Νοέμβρη 2013

Από Χρυσές Αυταπάτες

Λήψεις και φωτογραφίες από την περιοχή ρέματος Καρατζά την Τετάρτη 13-11-2013.