Ανακοινώσεις

Η Πρωτοβουλία Κατοίκων Τούμπας συμμετέχει στην πορεία

Η Πρωτοβουλία Κατοίκων Τούμπας συμμετέχει στην εξόρμηση ενημέρωση για την πορεία αλληλεγγύης – καταγγελία για τις εξελίξεις στη Χαλκιδική (συνεχιζόμενη εξόρυξη – βιομηχανία δικαστικών διώξεων)

Σάββατο 9 Νοέμβρη

10:00 π.μ. Προσυγκέντρωση στην Τούμπα – πλατεία Αγ. Θεράποντα

11:00 π.μ. Συγκέντρωση στη Πλατεία ΧΑΝΘ