Ψηφίσματα/Μηνύματα συμπαράστασης

Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας (ΠΕΡΙΒΟΣ)

Ο Περιβαλλοντικός Όμιλος Σαλαμίνας (ΠΕΡΙΒΟΣ) θεωρεί ότι οι εργασίες εξόρυξης χρυσού στην Χαλκιδική αποτελούν μεγάλη περιβαλλοντική υποβάθμιση, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε ευρύτερο. Ταυτόχρονα πιστεύοντας ότι και οι κοινωνικές αλλά και οικονομικές συνέπειες αποτελούν πρόκληση για μια ευνομούμενη κοινωνία, δηλώνουμε την συμπαράστασή μας στον αγώνα των κατοίκων της περιοχής, ελπίζοντας σε μια ορθολογική και περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση.