Δελτία Τύπου

Είστε ανεπιθύμητοι!

ΨΗΦΙΣΜΑ

Προς

Ελληνικός Χρυσός Α. & Eldorado Gold Corp.

Μετά από άλλη μια λαϊκή συγκέντρωση σήμερα 30.03.2013 στην Ιερισσό, σας δηλώνουμε ότι:

Επειδή, το εξορυκτικό σας σχέδιο υπερβαίνει κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής,

Επειδή, οι συνέπειες για το περιβάλλον και την τοπική οικονομία θα είναι καταστροφικές και μη αναστρέψιμες,

Επειδή, η τεχνολογία που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε δεν έχει εφαρμοστεί πουθενά στον κόσμο και μας εκθέτει σε μεγάλους κινδύνους,

Επειδή, η ρύπανση του νερού από μεταλλευτικά απόβλητα, θα σημάνει το τέλος κάθε οικοσυστημικής και κοινωνικής δραστηριότητας,

Επειδή είμαστε κάθετα αντίθετοι στη μετατροπή του χαρακτήρα της περιοχής μας από αργοτοτουριστικό σε βιομηχανικό,

Επειδή, δεν έχετε την κοινωνική συναίνεση γι αυτή το εξορυκτικό σχέδιο,

Επειδή, σας θεωρούμε ηθικούς αυτουργούς της διάρρηξης του κοινωνικού ιστού

Επειδή, για την προάσπιση των συμφερόντων σας, η ποινικοποίηση του αγώνα μας παραβιάζει κάθε έννοιας δημοκρατίας

Σας δηλώνουμε ότι είστε ανεπιθύμητοι και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για την προστασία της περιοχής μας.

Επιτροπές Αγώνα Β.Α. Χαλκιδικής

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Φωτογραφίες: Μάριος Λόλος