Ανακοινώσεις / Ψηφίσματα/Μηνύματα συμπαράστασης

Επιτροπή αγώνα για τη διάσωση της μελισσοκομίας από τη μεταλλευτική δραστηριότητα

Η μεταλλευτική δραστηριότητα στη Χαλκιδική εκτός της αποψίλωσης των 3238 στρεμ. δάσους, των τοξικών αποβλήτων και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, θα παράγει 3.116 τόνους σκόνης ανά ώρα, επιβαρημένης με θειούχες ενώσεις βαρέων μετάλλων. Η σκόνη αυτή θα μετακινείται με τον άνεμο σε αποστάσεις μεγαλύτερες από 150 χιλιόμετρα και θα καλύψει Χαλκιδική, Θάσο, Καβάλα, Θεσσαλονίκη ακόμα και Εύβοια.

Η τοξική αυτή σκόνη η οποία θα σκεπάζει πεύκα, καστανιές, βαλανιδιές, ρείκια και άλλα φυτά, θα ρυπάνει επίσης το επιφανειακό νερό και τον αέρα. Η αποστράγγιση του νερού από τις 9 γεωτρήσεις θα επιφέρει επιφανειακή ξήρανση αυτοφυών φυτών, απώλεια μελισσοκομικών νομών όπως είναι τα ρείκια, οι κουμαριές, τα παλιούρια και οι καστανιές. Η ρύπανση της ατμόσφαιρας, η τοξική σκόνη και η ξήρανση του εδάφους θα προκαλέσουν δηλητηριάσεις μελισσών, θανάτωση του Marchalina hellenica ( εργάτη) και οριστική απώλεια των μελιτοεκκρίσεων της Χαλκιδικής και Θάσου περιοχών που αποτελούν τις κύριες πηγές παραγωγής πευκόμελου. Αυτά δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας αλλά η άμεση μελλοντική πραγματικότητα για τη ελληνική μελισσοκομία.

Ο κλάδος της μελισσοκομίας δεν μπορεί να μείνει αμέτοχος στην σχεδιαζόμενη οικολογική καταστροφή, η οποία θα επηρεάσει σοβαρότατα τις μέλισσες και τα προϊόντα τους. Για το λόγο αυτό στην ημερίδα που έγινε στις 10 Νοεμβρίου με θέμα «Επιπτώσεις των Νεονικοτινοειδών σκευασμάτων και της μεταλλευτικής δραστηριότητας στη Μελισσοκομία» αποφασίστηκε η συγκρότηση Επιτροπήs Αγώνος για τη Διάσωση της Μελισσοκομίας από την Μεταλλευτική Δραστηριότητα. Η επιτροπή αποτελείται από μελισσοκόμους και επιστήμονες οι οποίοι ανέλαβαν να συντονίσουν την προσπάθεια του κλάδου να συμμετάσχει ενεργά στην προσπάθεια να σωθεί το περιβάλλον από τη σχεδιαζόμενη καταστροφή. Τα ονόματα της επιτροπής και τα στοιχεία επικοινωνίας αναφέρονται με αλφαβητική σειρά παρακάτω και είναι στη διάθεση όλων για προτάσεις και ενημέρωση εδώ